วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


แนะนำไม้ประดับ 
ดอกลีลาวดี
 
            ีลาวดี 
ลีลาวดี เป็นไม้ยืนต้น มีขนาดจากที่เป็นพุ่มเตี้ยแคระสูง
ประมาณ0.6 เมตร จนถึงต้นใหญ่มากอาจที่สูงได้ถึง
12 เมตร ลำต้นแผ่กิ่งก้านสาขาและพุ่มใบสวยงาม
มีน้ำยางขนสีขาวเป็นพันธุ์ไม้ที่สลัดใบในฤดูแล้ง
ก่อนที่จะผลิดอกผลิใบรุ่นใหม่ชนิดและพันธุ์ดอกไม้ประดับ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลิงก์10


ดอกไม้ประดับ

ลิงก์9


ดอกไม้ประดับ

ลิงก์8


ดอกไม้ประดับ

ลิงก์7


ดอกไม้ประดับ

ลิงก์6


ดอกไม้ประดับ

ลิงก์5


ดอกไม้ประดับ